8 vuodenaikaa: Ruska - 8 seasons: Autumn Foliage

28.08.2020

Lapin vuodenajat vaihtuvat tiheään. Juuri, kun olit tottunut nykyiseen ja saanut vaatteet ja harrastusvälineet järjestettyä ajankohtaiseen tarvejärjestykseen, niin yhtäkkiä käsillä onkin jo vaihto uuteen. 

The seasons of Lapland change frequently. Just when you were used to the current one and had the clothes and hobby equipment arranged in the current order of need, then suddenly there is already an exchange for a new one. 

Ruskan väritykseen vaikuttaa kesän lämpötilat, sademäärät sekä tietenkin ensimmäisten kylmien ilmojen ja pakkasten esiintyminen. Kaikki ruskan upeat värit keltaisesta oranssin ja kirkkaan punaiseen tulevat esiin kasvien valmistautuessa talveen. Lehtivihreä pistetään varastoon ja jäljelle jää värit.

The coloring of the autumn is affected by summer temperatures, rainfall and, of course, the appearing of the first cold weather and frosts. All the stunning colors from yellow to orange and bright red come visible as the plants prepare for winter. The leaf green is put in storage and the colors remain.  

Kysymykseen "Koska ruska on parhaimmillaan?" on ihan yhtä vaikea vastata kuin kysymykseen, milloin revontulet ovat nähtävissä. Luonnonilmiöt tulevat ja menevät ilman tarkkaa aikataulua. Yleensä parhainta aikaa on syykuun puoliväli, mutta ruska hiipii tuntureihin ja metsiin pikkuhiljaa ja ensimmäisten mustikanlehtien ruskaväritys voi puhjeta valtoimenaan jo reilusti elokuun puolella. Lämpimän syksyn jälkeen ruskaa ihastellaan vielä lokakuussa. 

To the question "When is fall color at its best?" is just as difficult to answer as the question of when the northern lights are visible. Natural phenomena come and go without a precise timetable. Usually the best time is mid-September, but the fall colors creep into the fells and forests little by little, and the bright coloring of the bilberry leaves can erupt as early as August. After a warm autumn, the colors is still admired in October.