Mitä tehdä Villa Rauhassa? - What to do in Villa Rauha?

27.08.2020

Oletko enemmän aktiivinen ulkoilmaihminen vai sisätiloissa ja pihalla leppoisasta menosta nauttiva esteetikko? Vai välillä ensimmäistä ja välillä toista? Villa Rauhassa molemmat vaihtoehdot ovat täysin mahdollisia!

Are you more of an active outdoor person or an aesthetician enjoying a peaceful stay indoors and out in the yard? Or between the first and the second? At Villa Rauha, both options are entirely possible!

Suurin vaikutus tekemisiin on tietenkin vuodenajalla, joita meillä täällä pohjoisessa on jopa 8! Jokaisessa vuodenajassa on omat ihanat puolensa ja vuodenaikojen vaihtuminen seuraavaan on aina ristiriitaisten tunteiden leikkiä. Yhtäältä luopuminen olemassa olevasta on haikeaa, vaikka uutta odottaa samaan aikaan innoissaan. Ja jos minulta kysytään, niin suosikkivuodaikani on aina se, joka on meneillään. Voin vuosi vuoden jälkeen aina rakastua jokaiseen uudelleen ja uudelleen - mikä etuoikeus se onkaan! 

The biggest impact on the options for doing, of course, is the season. And here in the North we have 8 of them! Each season has its own wonderful sides and the change of seasons to the next is always a play of conflicting emotions. On the one hand, giving up the existing one is wistful, while looking forward to the new one at the same time. And if you ask me, my favorite season is always the one that's going on. Year after year, I can always fall in love with the seasons over and over again - what a privilege it is!

Ympäröivässä luonnossa on kolme hallitsevaa elementtiä, jotka tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia tekemiseen ja kokemiseen: 

  • Jerisjärvi sekä muut alueen vesistöt
  • Tunturit ja niiden kerot
  • Metsät puineen ja soineen

There are three basic elements in our surrounding nature which offer a countless possibilities for experiences:

  • The lake Jerisjärvi and other nearby waters
  • The fells
  • The forests with trees and swamps

Mitä siis tehdä? Paras neuvoni on, että unohda muiden asettamat tavoitteet ja "pakko nähdä" -neuvot. Tee vain sellaista, josta itse nautit. Meiltä saa kysyä neuvoja eri tasoisiin juttuihin. Uskon meidän osaavan auttaa aika monessa asiassa! Ja jos olet keksinyt jonkin aivan huippujutun, josta en ole hoksannut mainita, niin vinkkaa ihmeessä siitä minullekin, niin voin kertoa saman muillekin ;)

So what to do? My best advice is to forget the goals set by others and the "must sees". Just do something you enjoy yourself. You can ask us for advice on different levels of stuff to do, I think we can help in quite a few things! And if you've come up with something quite top notch that I haven't been able to mention, then tip it for me too, so I can forward it to others, too ;)